một tiệm hớt tóc nằm trong hẻm nhỏ,với những thợ săm mình đầy người làm ai cũng sợ,thế mà ngày nào khách cũng đông ghẹt nhất là những giờ cao điểm.chúng tôi gặp ông chủ tiệm và ông đã giải thích tại sao tiệm tóc lại kỳ lạ chỉ có thanh niên hớt tóc. ông nói tiệm này được trang trí rùng rợn với nhửng đầu trâu đầu lâu và những bóng đèn đỏ tạo ra sư ma quái nên chỉ có giới trẻ mới vào hớt tóc

Chia sẻ