Rượu vang được đóng vào chai 75cl hay còn được ghi 750ml (một số loại chai khác không phổ biến như 1,5 Lít, 3 Lít,6 Lít)
– Rượu vang được đóng vào chai 75cl hay còn được ghi 750ml (một số loại chai khác không phổ biến như 1,5 Lít, 3 Lít,6 Lít).

– Nồng độ của rượu vang trung bình từ khoảng 11%vol – 15%vol.

– Vang Pháp có nồng độ từ 11%vol – 13,5%vol.

– Vang Chilê, Úc, Argentina trung bình từ 13,5 đến – 14,5%vol.

Các thông tin thường thấy trên nhãn chai:

1.Vang Pháp:

– Vin de Table: Chỉ ghi tên sản phẩm và cấp độ là Vin de Table (không ghi năm thu hoạch nho), nồng độ và dung tích.

– Vin de Pays: Bao gồm tên sản phẩm, cấp độ Vin de Pays (có thể một số nhà sản xuất viết tắt VDP), năm thu hoạch nho (Vintage), loại nho (ví dụ Cabernet Sauvignon hoặc Merlot hay Shiraz…), nồng độ, dung tích.

– Bordeaux: Thông thường từ Bordeaux trở lên của vang Pháp chúng ta ít thấy ghi giống nho cụ thể ở nhản trước mà chỉ ghi: Tên sản phẩm, vùng nho Bordeaux hay Chateau A,B,C.. Bordeaux, nồng độ, dung tích.

– Một số nhà sản xuất có ghi thông tin giống nho phía nhãn sau, và một số ít các nhà sản xuất mới có ghi giống nho ở nhãn trước nhưng không nhiều.

2. Chilê & Argentina:

– Vang của hai quốc gia này thường sẽ ghi đầy đủ các thông tin sau:

* Tên nhãn hiệu
* Cấp độ vang (như Varietal hay Reserva hoặc Gran Reserva và cao cấp hơn như Icon)
* Vùng trồng nho
* Năm thu hoạch nho (vintage)
* Nồng độ, dung tích.

– Ví dụ cụ thể một sản phẩm như: Botalcura sẽ được ghi:

* Tên sản phẩm : Botalcura
* Loại nho : Cabernet Sauvignon hay Carmenere hoặc Merlot…
* Năm thu hoạch : 2008
* Vùng trồng nho : Maule Valley
* Cấp độ : Gran Reserva
* Nồng độ : 14%vol
* Dung tích 75cl (ghi bên dưới nhãn chai)

Chia sẻ