Gần đây cộng đồng mạng truyền tay nhau dòng status của một bạn có nickname ”Hằng Sky” đã có những lời lẽ vô giáo dục,xúc phạm đến Bác và đem so sánh với một ca sĩ trẻ hiện nay “Sơn Tùng MTP” ,việc làm trên đã khiến mọi người rất bức xúc. Nhiều bạn đã có những lời lẽ chửi rủa kẻ có nickname Hằng Sky thậm tệ và có thêm một số thành phần khác đua theo.