Trong khi cả thế giới đêu gật đầu công nhận đỉnh núi Everest là “nóc nhà”của thế giới. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bạn có tin không !!! Mình sẽ chứng minh cho bạn phải tin vào điều này.

Đỉnh Núi Everest được coi là đỉnh núi cao nhất thế giới với chiều cao là 8848m (Hiện nay là 8850m) so với mặt nước biển.

Tuy nhiên, nếu ta đo chiều cao từ chân núi đến đỉnh núi, mà rõ ràng là chiều cao của núi phải được tính từ chân núi tới đỉnh núi mới phải chứ. Nếu nói vậy thì Mauna Kea mới là đỉnh nủi cao nhất thế giới với chiếu cao tính từ chân núi là khoảng 10000m, chỉ đáng tiếc là chân ngọn núi lửa cao nhất Hawaii lại nằm gọn trong lòng Thái Bình Dương, chỉ 4277m nhô lên khỏi mặt biển.

Chia sẻ