72

Tôi thích bạn khi bạn chưa nhận ra:

    Anh chàng kia đang dõi mắt theo mình

Đừng dừng lại, đừng tỏ ra nữ tính

Tôi thích bạn với trò đùa con trai…

***

Sao lạ vậy, sao bạn im lặng mãi…?

Khi cô bạn đáp trả lại trò vui

 …à phải rồi, mắt tôi còn ở đó…

(1:08

29-7-2016)

Các bạn nghĩ nên viết câu cuối thế nào? Cảm ơn!

Chia sẻ